МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВЕРБОВИЙ Микола Васильович

 АКАДЕМІЧНА МІГРАЦІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ДОМІНАНТИ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація. Здійснено аналіз феномена академічної міграції в Україні та країнах ЄC. Окреслено тенденції, чинники та інститути, що виз­начають напрями й інтенсивність освітньої міграції. Визначені основні чинники інсти­туціонального поля управління процесами освітньої міграції в європейських країнах. Сформульовано стратегічні домінанти освітнього менеджменту у царині академічної міграції в Україні в площині збереження і розвитку інтелектуального капіталу та забезпечення конкурентних позицій на міжнародному ринку освітніх послуг.

Ключові слова: академічна міграція, академічна мобільність, міжнародний ринок освітніх послуг, інституціональне поле, стратегічне регулювання.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-116-126

JEL classification: I21, I23, I28.

Завантаження