УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

ЛОНДАР Сергій Леонідович

 ЗАВДАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ (ДІСО)

Анотація. Стаття присвячена висвітленню проблем розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення управління системою освіти в Україні. У зазначеному контексті проаналізовано Звіт Світового банку в рамках SABER (The Systems Approach for Better Education Results (Системний підхід з метою покращення освітніх результатів)). Ґрунтовно висвітлено підходи до подальшої модернізації Державної інформаційної системи освіти (ДІСО). Визначено інструментарій модернізації ДІСО, шляхи запровадження принципів електронного врядування в освітній галузі та розширення спектру актуальних інформаційних послуг, які будуть надаватися всім зацікавленим сторонам.

Ключові слова: освіта, управління системою освіти, інформаційно-аналітична система, державна інформаційна система освіти (ДІСО).

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-11-22

JEL classification: I21, І28.

Завантажити