УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

ЛОНДАР Сергій Леонідович, ЛОНДАР Лідія Панасівна, БРИНЮК Олександра Віталіївна

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ СВІТОВОГО БАНКУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ОНОВЛЕНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ «ЗАГАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ»

 Анотація. Проаналізовано концептуальний підхід Світового банку та логістику переходу у вимогах щодо врахування соціально-екологічних аспектів виконання проектів, викладених у попередньому документі «Захисні положення», до оновлених у документі «Загальні соціально-екологічні засади». Показано взаємозв’язок оновленого документу та Концепції сталого розвитку ООН, прийнятої у вересні 2015 року. Розкрито зміст нових десяти соціально-екологічних Стандартів, які з жовтня 2018 року є обов’язковими для підготовки проектів, що подаються з метою отримання фінансування Світового банку. Акцентовано увагу на ризикоорієнтовному підході до імплементації проектів: для кожного конкретного проекту спочатку визначають спектр соціально-екологічних ризиків, потім їх ранжують та визначають найвпливовіші й обґрунтовують заходи в тілі проекту для нівелювання тих ризиків, що можуть ускладнити або унеможливити досягнення цілей проекту.

 Ключові слова: соціально-екологічна політика, Світовий банк, соціально-екологічні ризики, нівелювання ризиків, стандарти Світового банку, сталий розвиток.

DOI : https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-3-17-32

JEL classification: D02, D23, M11.

 Завантажити