УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

РАКОВ Сергій Анатолійович

 АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ОЕСР:
СВІТОВИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТИ

 Анотація. Проаналізовано систему аналітичних досліджень у галузі освіти, які здійснюються під егідою Організації економічного розвитку і співробітництва (ОЕСР) і базуються на даних низки довготривалих міжнародних порівняльних програм дослідження компетентності громадян різних країн: PISA (рівень компетентності 15-річних громадян), TALIS (дослідження ефективності викладання і навчання), PIAAC (рівень компетентності дорослих громадян), CERI (інновації в освіті). Наведено структуру відкритої онлайн бібліотеки результатів аналітичних досліджень у галузі освіти OECD-iLibrary і огляд окремих її тематичних розділів, перелік робочих матеріалів за результатами досліджень, опублікованих у 2017–2018 рр., а також анотації публікацій ОЕСР щодо стану системи освіти України. Зроблено висновок про доцільність опанування досвіду ОЕСР щодо аналітичних досліджень якості освіти за доказовими даними для розбудови вітчизняної державної інформаційної системи освіти (ДІСО) як інформаційної бази децентралізованої державно-громадської моделі управління освітою, а також надано пропозиції щодо перекладу деяких матеріалів ОЕСР українською мовою для ознайомлення з ними широких кіл дослідників, освітян і зацікавлених представників громадянського суспільства.

 Ключові слова: державна інформаційна система освіти, портал відкритих даних освіти, управління освітою за доказовими даними, стандартизоване тестування, PISA, аналітичне дослідження в освіті, освітня програма ОЕСР, відкрита онлайн бібліотека OECD-iLibrary.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-3-44-55

JEL classification: I20, I21.

 Завантажити