УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

ДЕНИСЮК Оксана Яківна, СУЛІМЕНКО Дмитро Анатолійович, ДРОНЬ Тетяна Олександрівна

 РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ОПОРНИХ ШКОЛАХ

 Анотація. Розглянуто ключові аспекти забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом створення ефективного освітнього простору, тобто організації інклюзивного навчання в опорних школах. Здійснено аналіз міжнародного досвіду організації дистанційного навчання та забезпечення умов для інклюзивної освіти. Відстежено динаміку створення опорних навчальних закладів у розрізі областей та окреслено основні проблеми функціонування опорних шкіл на початковому етапі. Акцентовано увагу на результатах моніторингового дослідження імплементації  інклюзивного навчання в опорних школах.

 Ключові слова: рівний доступ до освіти, інклюзивна освіта, освітній простір, опорні школи.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-3-56-64

JEL classification: H52, I21, I22, I28.

 Завантажити