ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

ЛЄСНІКОВА Марина Валентинівн, МЕЛЬНИК Сергій Вікторович

 ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ) ОСВІТІ

 Анотація. У статті розроблено методологічні засади удосконалення існуючої статистичної звітності у професійній (професійно-технічній) освіті. Ви­окрем­лено об’єкт статистичного вивчення, систему професійної (професійно-технічної) освіти, процес передачі статистичних даних. Надано перелік удосконалених статистичних показників, який повинен бути включений до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (ІТС ДІСО).

Ключові слова: освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, статистика професійної (професійно-технічної) освіти, об’єкт статистичного вивчення, система професійної (професійно-технічної) освіти, користувач статистичної інформації, статистичний показник.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-3-79-89

JEL classification: I21, І28.

 Завантажити