ВИЩА ОСВІТА

НАТОРІНА Альона Олександрівна

 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 Анотація. Детерміновано ключову роль оцінки якості освітніх послуг для українських ЗВО та деталізовано специфіку її забезпечення. Обґрунтовано теоретичні засади ідентифікації якості освітніх послуг ЗВО України. Запропоновано створення спеціального органу з оцінки якості освітніх послуг ЗВО для перманентного відстеження результативності його діяльності. Інтерпретовано імперативи оцінки якості освітніх послуг ЗВО та надано практичні рекомендації щодо здійснення оцінки якості освітніх послуг в українських ЗВО.

 Ключові слова: вища освіта, заклад вищої освіти (ЗВО), студент, якість освітньої послуги, оцінка якості освітньої послуги.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-3-90-95

JEL classification: I20, I22.

 Завантаження