ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Вітренко Ю. М.

ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІВ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті стверджується, що діюча практика вимірювання результатів економічної діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) України базується на теоретичних засадах радянської планової економіки, згідно якої ЗВО відносяться до так званої «невиробничої сфери», не беруть участь у виробництві суспільного продукту і національного доходу, і, таким чином, лише «утримуються» за рахунок видатків державного або місцевих бюджетів. Водночас,
у сучасній ринковій економіці ЗВО виступають повноправними її суб’єктами, які здійснюють декілька видів економічної діяльності, результати якої (товари і послуги) мають відповідні обсяги як у кількісному, так і у вартісному вимірах, і включаються до ВВП. У цьому зв’язку об’єктивно виникає необхідність розроблення і впровадження нової збалансованої системи показників результатів економічної діяльності ЗВО, які відповідали б вимогам сучасної ринкової економіки і на основі аналізу яких можна було б приймати обґрунтовані рішення щодо поліпшення ефективності діяльності ЗВО. На концептуальних засадах Системи націо­нальних рахунків 2008 (СНР 2008), положень відповідних міжнародних та національних економічних і соціальних класифікаторів сформульовано визначення «послуга у сфері вищої освіти як результат економічної діяльності» та «послуга щодо наукового дослідження та експериментального розробляння як результат економічної діяльності». Запропоновано методологічні підходи до розроблення збалансованої системи показників результатів економічної діяльності ЗВО.

Ключові слова: економіка освіти, вища освіта, заклади вищої освіти, економічна діяльність закладів вищої освіти.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-31-46

JEL classification: I21, I23, I29, H52.

Завантажити