Освітня аналітика України
№ 3 / 2021


Весь випуск (pdf)


РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Поснова Т. В., Терещенко Г. М.
РОЗВИТОК ІТ-ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Мова: українська

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
Юрчишена Л. В.
МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Мова: українська

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Литвинчук А. О., Кир’янов А. В., Гайдук І. С.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АС «ІРЦ» ТА ОПТИМІЗАЦІЇ Е-ЗБОРУ ДАНИХ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ В СЕГМЕНТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ
Мельник С. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ З НЕЗАЛЕЖНОГО ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ
Мова: українська

ВИЩА ОСВІТА
Читаєва К. Г., Булгаріна Л. Г.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Мова: українська

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Гапон В. В., Шараєвська М. І., Дерепа Т. С.
ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКАХ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Мова: українська

Денисюк О. Я, Титаренко Н. В.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ІНДИКАТОР РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Мова: українська

Ткаченко В. В., Дронь Т. О.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НУШ У ПІЛОТНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 4 КЛАСІВ 2020/2021 Н. Р.
Мова: українська

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Зентек А., Пронь Н. Б.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ В ПОЛЬЩІ
Мова: англійська