ВИЩА ОСВІТА

Кузнєцов К. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4077-0881

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

Анотація. Досліджено норми міжнародного та українського законодавства з питань академічної мобільності. Здійснено оцінку результативності програмних інструментів в рамках співробітництва України та інших країн-учасниць програми Східного партнерства з країнами Європейського Союзу протягом 2015–2018 рр. Проаналізовано основні елементи системи реалізації права українських студентів на академічну мобільність та бар’єри, що можуть ускладнювати цей процес. Здійснено порівняльну оцінку участі України та деяких інших країн у програмі Еразмус+. Досліджено роль та перспективи розвитку віртуальної форми навчання у закладах вищої
освіти в контексті академічної мобільності. Зроблено висновок, що розвиток дистанційного онлайн навчання є вагомим й перспективним чинником посилення конкурентоспроможності української освіти та зростання рівня її інтернаціоналізації.

Ключові слова: академічна мобільність, Болонська декларація, дистанційне навчання, Еразмус+, право на мобільність.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-32-41

JEL classification: I23.

Завантажити