Економіка освіти

Литвинчук А. О.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7523-558X

 

Гайдук І. С.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3144-1469

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ СУБВЕНЦІЙ ТА ДОТАЦІЙ НА ОСВІТУ: ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

Анотація. У статті розглянуто сутність поняття дотації та субвенції, їх відмінність та схожість між собою. Представлено узагальнення зарубіжного досвіду Естонії, Польщі, США та інших країн у сфері розподілу освітньої субвенції. На основі даних ОЕСР для країн, досвід яких, на думку авторів, є показовим для України, співставлено річні витрати закладів  освіти на одного учня, простежено взаємозв’язок між сукупними витратами на одного учня (у віці від 6 до 15 років) із середньою продуктивністю читання за результатами міжнародного порівняльного оцінювання PISA, оцінено витрати на заклади освіти у відсотках від ВВП. Проведено загальний огляд структури та динаміки видатків державного та зведеного бюджетів України на освіту.

Ключові слова: освіта, освітня субвенція, дотація, ОЕСР, державний та місцевий бюджет, бюджетні видатки.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-47-57

JEL classification: I21, I22, I28.

Завантажити