ВИЩА ОСВІТА

Мельник С. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5724-2428

 

КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УНІВЕРСИТЕТАХ ЯК АВТОНОМНИХ
ІНСТИТУЦІЯХ СЕКТОРУ НЕФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ

Анотація. У статті викладені основні підходи щодо регулювання в Україні соціально-трудових відносин між педагогічними і науково-педагогічними (науковими) працівниками закладу вищої освіти та його керівництвом. Визначено, що найбільш ефективним інструментом реформування вищої освіти України є створення умов для поступової зміни статусу закладу вищої освіти з бюджетної установи на неприбуткову, що потребує підтримки держави, перш за все, стосовно дерегуляції питань
у законодавчо-нормативному, інституціональному, фінансово-матеріальному, соціально-трудовому та кадровому забезпеченні університетів нової формації. Обґрунтовано, що найбільш оптимальним інструментом регулювання соціально-трудових відносин між працівниками та адміністрацією закладів вищої освіти-неприбуткових установ є виключно колективно-договірне регулювання більшості питань, виходячи
з фінансового результату їх діяльності, як автономних інституцій сектору нефінансової корпорації. Запропоновані конкретні пропозиції щодо модернізації механізмів правового, кадрового та фінансово-матеріального забезпечення регулювання питань зайнятості працівників закладу вищої освіти в умовах його переходу від статусу бюджетної установи до статусу університету-неприбуткової установи.

Ключові слова: бюджетна установа, галузева рамка кваліфікацій, галузева тарифна сітка посадових окладів, заклад вищої освіти, науково-педагогічні працівники, неприбуткова установа, професійний стандарт.

DOI:  https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-42-56.

JEL classification: І22, І28, К31.

Завантажити