ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Терещенко Г. М.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9458-2843

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена проблемам фінансового забезпечення освіти в Україні, перед­усім питанням удосконалення механізмів фінансування через запровадження нових інструментів. Зважаючи на бюджетний дефіцит та обмеженість джерел фінансування, актуальним є оцінка можливостей використання зарубіжного досвіду застосування ваучерів (сертифікатів), освітніх та соціальних облігацій. Особливу увагу в статті приділено аналізу механізму обігу ваучерів, освітніх та соціальних облігацій. Зроблено висновок щодо можливостей запровадження у вітчизняну практику цих інструментів фінансового ринку. Наведено спрощену схему фінансування освіти в Україні через освітні та соціальні облігації.

Ключові слова: фінансування освіти, освітні облігації, соціальні облігації, ваучери, соціальні ваучери, сертифікати.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-58-66

JEL classification: H41, H52, I22, I28.

Завантажити