ВИЩА ОСВІТА

Білічак О. А.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2377-731X

 

РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ

Анотація. У статті проаналізовано сучасні проблеми системи підготовки правників у ЗВО України. Обґрунтовано думку про необхідність реформування вітчизняної
системи правничої освіти з урахуванням провідного зарубіжного досвіду та потреб правоохоронної діяльності. Проведено критичний аналіз проєкту Концепції реформування юридичної освіти, оприлюдненого для громадського обговорення на сайті Міністерства освіти і науки України. Зроблено висновок про доцільність збереження існуючих підходів до надання освітніх послуг без поділу системи підготовки за напрямами регульованих і нерегульованих видів правничої діяльності. Акцентовано увагу на необхідності оптимізації системи підготовки юридичних кадрів переважно за рахунок запровадження нових методів навчання, з урахуванням відповідного зарубіжного досвіду в цій сфері, що забезпечить формування у майбутніх фахівців стійких практичних навичок правозастосовної діяльності.

Ключові слова: освітня політика держави, вища освіта, юридична освіта, правнича діяльність.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-57-68

JEL classification: I28.

Завантажити