ВИЩА ОСВІТА

Ільєнко Ю. І.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4390-5793

АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 2018 РОКУ З ПРАВНИЧОЮ ОСВІТОЮ

Анотація. У статті розглядається проблема освітньої міграції всередині країни на прикладі випускників бакалаврату 2018 року правничих спеціальностей. Визначено освітню міграцію як територіальне пересування студентів або випускників певного рівня освіти з одного населеного пункту (держави) в інший з метою підвищення свого освітнього рівня, здобуття нових знань. Проведено класифікацію видів внутрішньої освітньої міграції. Визначено фактори, що впливають на вибір бакалаврами закладу освіти для отримання наступного освітнього рівня. Складено рейтинг закладів вищої освіти (ЗВО), що характеризуються найбільшим рівнем освітньої міграції. На основі аналізу результатів складання вступних випробувань у розрізі ЗВО, випуску, форм навчання та джерел фінансування доведено важливість створення конкурентного середовища, яке сприяє покращенню середнього рівня знань випуск­ників.

Ключові слова: освітня міграція, заклади вищої освіти, правничі спеціальності, єдине фахове вступне випробування, єдиний вступний іспит.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-67-76

JEL classification: I21.

Завантажити