ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Федосов В. М.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1092-4218

 

Стеценко Б. С.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0858-2629

 

РОЛЬ ОСВІТНІХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОГО
СВІТОГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена проблематиці формування фінансового світоглядув Україні. Аналізуються змістовні характеристики дефініції «фінансовий світогляд»,  фактори, що їх визначають, зв’язок з поняттям «фінансова грамотність», «фінансова поведінка». Розглядається роль освітніх чинників у формуванні фінансового світогляду населення України. Вивчаються особливості розвитку фінансового світогляду на різних рівнях освіти (насамперед, вищої освіти). Встановлено окремі характеристики процесів формування світоглядних пріоритетів на науковому рівні вищої освіти. Проведена оцінка взаємозв’язку між фінансовою грамотністю та ощадно-інвестиційною діяльністю домогосподарств України. Виявлено ключові складові корпоративної стратегії вітчизняних фінансових інституцій, які визначені фінансовим світоглядом домогосподарств. Обґрунтовано цілий ряд практичних рекомендацій, що спрямовані на подолання світоглядних деформацій у фінансових відносинах в Україні, в тому числі на рівні «домогосподарства – управлінська фінансова інфра-
структура». Розкрито ключову роль держави у формуванні світоглядного базису вітчизняних домогосподарств та механізми її реалізації.

Ключові слова: світогляд, фінансовий світогляд, фінансова грамотність, освіта, вища освіта, фінансова інфраструктура, управлінська фінансова інфраструктура,фінансові інституції, заощадження, інвестиції.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-69-84.

JEL classification: А2, P34.

Завантажити