ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Денисюк О. Я.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8584-0647

 

Титаренко Н. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

 

ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ

Анотація. У статті проаналізовано зовнішні та внутрішні ризикогенні чинники, що супроводжують процес формування мережі опорних закладів освіти в Україні. Здійснено порівняльний аналіз ризиків і потенційних викликів, з якими стикаються новостворені опорні заклади освіти в нашій державі і в освітніх системах європейських країн, де функціонує інституція опорних шкіл. Акцентовано увагу на важливості забезпечення державного планування з управління інфраструктурою опорних закладів; на необхідності надання освітнім закладам автономії в управлінні та здійсненні освітньої діяльності. Висновки дають підстави стверджувати, що наявність моніторингу процесу створення і функціонування опорних шкіл закладає підґрунтя для формування стратегії запобігання ризикам, що ускладнюють реалізацію принципу рівного доступу до якісної освіти. У статті окреслено шляхи подолання ризиків під час подальшого процесу формування мережі опорних закладів освіти.

Ключові слова: опорний заклад освіти, освітній округ, система освіти, мережа опорних закладів, ризики, ризикогенні чинники.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-77-87

JEL classification: H52, I21, I22, I28.

Завантажити