ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Терещенко Г. М.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9458-2843

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКИ

Анотація. У статті досліджуються проблеми фінансового забезпечення науки вУкраїні. Аналізуються теоретичні підходи до побудови системи фінансового забезпе чення науки. Виокремлено три основні теоретичні підходи до фінансування науки, кожен з яких передбачає різні організаційно-економічні механізми. Доведено, що кожен із підходів вирізняється складом учасників фінансових відносин, джерелами і формами фінансування наукових досліджень, методикою визначення обсягів фінансування. Показано, що водночас із трансформацією науки в окремі види економічної діяльності предметом наукових досліджень стають їх результати – освітні послуги,
наукові проєкти, що досліджуються в контексті якості, вартості, джерел фінансування, а також шляхи модернізації установ – університетів та наукових інститутів. Зроблено висновок, що в основу оптимальної моделі фінансування наукових досліджень в Україні варто покласти засади загальної стратегії розвитку освіти, науки та інновацій.

Ключові слова: фінансування науки, фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень, бюджетні витрати, економіка знань.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-85-96

JEL classification: H41, H52, I122, I123, I128.

Завантажити