ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Кир’янов А. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0452-7689

 

Іриневич Ю. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1755-5240

 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню регіональних особливостей функціонування закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) в Україні. Авторами здійснено багатовимірне групування регіонів за основними показниками функціонування закладів загальної середньої освіти (темпи розбудови мережі опорних закладів, гарантування учням, що проживають на відстані більше 3 кілометрів від закладу освіти, рівного доступу до освіти, забезпеченість закладів освіти сучасними комп’ютерними комплектами, рівень доступу до мережі Інтернет, середня завантаженість закладів освіти та склад педагогічного персоналу) методами кластерного аналізу з метою виокремлення однорідних регіональних зон, визначення яких дозволяє органам державного регулювання розробити диференційовані заходи щодо підвищення ефективності використання матеріально-технічних і управлінських ресурсів для забезпечення доступності та якості освіти й скорегувати освітню політику.

Ключові слова: освіта, заклади загальної середньої освіти, багатовимірне групування, кластерний аналіз.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-1-99-107

JEL classification: I28, C10.

Завантажити