МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Пронь Н. Б.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9413-8793

 

Бринюк О. В.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1596-5935

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ
ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ У ПОЛЬЩІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей процесу реформуванняструктури освітньої системи у Польщі, що становить значний інтерес для України в  умовах інтеграції національної освітньої галузі в Європейський дослідницький простір. Звернення до досвіду реалізації освітніх реформ у Польщі є цінним для України з огляду на те, що чисельність українських студентів, які навчаються у Польщі, є найбільшою серед всіх іноземних здобувачів вищої освіти і з кожним роком має тенденцію
до зростання. Проаналізовано основні етапи процесу освітнього  реформування у Польщі. Охарактеризовано структуру управління освітньої системи Польщі на центральному рівні. Окреслено сучасний стан освітньої галузі Польщі на основі Міжнародного стандарту класифікації освіти. Здійснено аналіз спільних напрямів реалізації освітньої політики в Україні та Польщі, надано рекомендації для успішного проведення освітніх перетворень в Україні. Обґрунтовано доцільність імплементації
реформ в освітній галузі України зважаючи на позитивний досвід освітніх трансформацій у Польщі.

Ключові слова: реформи освітньої галузі, освітня політика, структура освітньої системи у Польщі, реформування освіти в Україні, Європейський дослідницький простір.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-111-124

JEL classification: І20, І21.

Завантажити