МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

БАКА Світлана Валеріївна

Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС та інших країнах

Анотація. У статті визначено та описано елементи системи академічної мобільності в країнах ЄС та в інших країнах. Встановлено, що основними елементами академічної мобільності є національні центри академічної мобільності, вищі навчальні заклади, студенти та викладацький склад, а законодавство утворює юридичне підґрунтя для забезпечення академічної мобільності учасників академічного обміну. Елементи академічної мобільності розглянуто на прикладі таких країн, як Австрія, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія та США.

Ключові слова: академічна мобільність, інтернаціоналізація, особистий розвиток, самореалізація, конкурентоспроможність.

 DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-117-127

JEL classification: I21, I23, I28.

Завантажити