ВИЩА ОСВІТА

СТАВИЦЬКИЙ Андрій Володимирович 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5645-6758

 

ЗАТОНАЦЬКА Тетяна Георгіївна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9197-0560

 

Формування культури якості вищої освіти в українських університетах

Анотація. У статті авторами розкрито сучасні підходи до нового напряму в сфері освітніх послуг – формування культури якості освіти в українських університетах, визначено основні проблеми й загрози щодо формування та забезпечення культури якості навчального процесу в університетах, наведено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності університетів на національному та міжнародному рівні при впровадженні принципів та норм культури якості освіти. Авторами запропоновані принципи, за якими має формуватися культура якості вищої освіти в українських університетах.

Ключові слова: культура якості вищої освіти, освітні послуги, принципи культури якості освіти, університет, вища освіта.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-18-24

JEL classification: І20, І21.

Завантажити