ВИЩА ОСВІТА

ГАПОН Валентина Василівна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7521-5450

 

ЧИМБАЙ Людмила Леонідівна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4647-2471

 

БАРАБАШ Олена Анатоліївна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2545-0369

 

Ретроспективний аналіз законодавчої бази та підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою

Анотація. У статті проаналізовано динаміку структури державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 1997–2015 рр. Досліджено особливості формування замовлення в умовах уведення в дію нових переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Ключові слова: державне замовлення, підготовка фахівців, вища освіта, вищі навчальні заклади, освітньо-кваліфікаційні рівні, напрями підготовки, спеціальності.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-44-54

JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.

Завантажити