ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

ДЕНИСЮК Оксана Яківна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8584-0647

 

ТИТАРЕНКО Наталія Володимирівна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5837-393X

 

Освітні індикатори якості загальної середньої освіти на прикладі загальної середньої освіти

Анотація. У статті наголошується, що оптимізація системи збору галузевої статистичної інформації зумовила необхідність розробки переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти. У тексті представлено розроблений членами робочої групи перелік індикаторів. Особливістю запропонованих у статті індикаторів є те, що вони охоплюють статистичну інформацію, яка збирається в Україні Міністерством освіти і науки та Державною службою статистики. Також з метою входження національної системи освіти у світовий освітній простір при розробці переліку індикаторів були враховані освітні індикатори, які використовує Організація економічного співробітництва та розвитку.

Ключові слова: освітні індикатори, якість освіти, ефективність освіти, галузева статистика.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-85-93

JEL classification: I21, I28.

Завантажити