ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

МЕЛЬНИК Сергій Вікторович

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5724-2428

 

Ключові підходи до реформування сфери підготовки кадрів в Україні

Анотація. У статті вперше у вітчизняній практиці розглянуто підходи до формування в Україні нової моделі механізму забезпечення якісної підготовки кадрів на засадах: широкого залучення до цього всіх стейкхолдерів процесу; створення Національного агентства з кваліфікацій, мережі центрів незалежного оцінювання (визнання) професійних кваліфікацій, галузевих (професійних) рад з кваліфікацій; перерозподілу (інтеграції в один програмний ресурс) наявних бюджетних коштів на підготовку кадрів з метою їх ефективного використання в умовах прозорої взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці; залучення прямих інвестицій (інших недержавних джерел фінансування) вітчизняних, зарубіжних і міжнародних заінтересованих сторін.

Ключові слова: заінтересовані сторони (стейкхолдери), збалансованість підготовки кадрів потребам ринку праці, національна рамка кваліфікацій, незалежне оцінювання професійних кваліфікацій, сфера підготовки кадрів.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-94-106

JEL classification: I21, I28.

Завантажити