ВИЩА ОСВІТА

ЛОНДАР Сергій Леонідович

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1838-288X

 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті визначено, що важливим завданням освітньої політики України є підвищення ефективності використання бюджетних коштів у рамках бюджетної програми «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики». Один із шляхів – перехід до принципу «гроші ходять за студентом». У 2016 р. Міністерством освіти і науки України вперше в межах вступної кампанії видатки на фінансування місць державного замовлення були розділені на базову та варіативну частину. Більший обсяг варіативної частини передбачався для тих вищих навчальних закладів, що їх абітурієнти вибрали відповідно до своїх рейтингів. У статті для обґрунтування розподілу коштів серед ВНЗ у рамках варіативної частини розглянуто підходи до вдосконалення методики визначення вартості підготовки одного фахівця певної спеціальності та відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Ключові слова: принцип «гроші ходять за студентом», вартість підготовки студента.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-6-17

JEL classification: H41, H52, І22, І23, І28.

Завантажити