УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

БАХРУШИН Володимир Євгенович

 СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОДАВЧИХ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЗА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ УМОВ І ВИМОГ

Анотація. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу як інструмента підвищення якості законодавчих рішень з управління освітніми системами за невизначеності умов та вимог. Зокрема, це стосується визначення цілей та індикаторів поточного стану освітніх систем, зовнішніх впливів, наявних обмежень, розподілу повноважень суб’єктів управління, інструментів впливу ключових стейкхолдерів та механізмів узгодження їх інтересів.

Ключові слова: освітні системи, системний підхід, законодавство, прийняття рішень, повноваження, умови невизначеності, освітні індикатори, стейкхолдери, зовнішні впливи, обмеження.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-23-34

JEL classification: H10, H52, I20, I21, I22, I28, Z18.

 Завантажити