ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Титаренко Наталія Володимирівна, Ткаченко Валентина Володимирівна, Янько Анна Олексіївна

 ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ОПОРНИХ ШКІЛ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 Анотація. Обґрунтовано доцільність застосування методу контент-аналізу інтернет-ресурсів опорних шкіл для дослідження їхньої інформаційної політики як складової ефективності освітнього процесу. Подано історичну ретроспективу контент-аналізу як методу якісного соціологічного дослідження. Представлено результати здійсненого в межах науково-дослідної роботи «Розвиток системи опорних шкіл в Україні» контент-аналізу сайтів опорних закладів освіти, сформульовано висновки, надано рекомендації для підвищення ефективності інформаційної політики опорних закладів.

 Ключові слова: опорні школи, контент-аналіз, інформаційна політика, веб-сайт опорного закладу освіти.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-3-65-78

JEL classification: I21, І28.

 Завантажити