ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

ЛЄСНІКОВА Марина Валентинівна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2802-973X

Аналіз існуючого інформаційно-аналітичного забезпечення системи професійнотехнічної освіти в україні, проблеми та шляхи його вдосконалення

Анотація. У статті розглянуто існуюче інформаційно-аналітичне забезпечення системи професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні, проаналізовано статистичну звітність у професійно-технічній освіті ПТО (ПТО), охарактеризовано теперішню ситуацію в системі ПТО, показано актуальність запровадження широкого кола статистичних показників, насамперед відомостей про стан ринку праці. Окреслено шляхи удосконалення існуючої статистичної звітності у ПТО.

Ключові слова: cистема професійно-технічної освіти, статистика професійно-технічної освіти, проект Твіннінг, Туринський процес, роботодавці, сателітний рахунок освіти, інформаційно-аналітичне забезпечення системи професійно-технічної освіти в Україні.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-107-116

JEL classification: I22, I28.

Завантажити