Освітня аналітика України
№ 3 / 2019

Весь випуск (pdf)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Лондар С. Л.
МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Гапон В. В., Барабаш О. А.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ВИЩА ОСВІТА      

Кузнєцов К. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

Мельник С. В.
КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УНІВЕРСИТЕТАХ ЯК АВТОНОМНИХ
ІНСТИТУЦІЯХ СЕКТОРУ НЕФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ

Білічак О. А.
РЕФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИІНСТИТУЦІЯХ СЕКТОРУ НЕФІНАНСОВОЇ КОРПОРАЦІЇ

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Федосов В. М., Стеценко Б. С.
РОЛЬ ОСВІТНІХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОГО СВІТОГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Терещенко Г. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКИ

МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

Анісімова О. Ю.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ

Пронь Н. Б., Бринюк О. В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ У ПОЛЬЩІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ